• 121
      تعداد صفحات بازدید شده امروز 
  • 7,135,916
     کل بازدیدها از تاریخ 20/11/90 
    
گزارشات به روز شده منتهی به تاریخ 1394/11/24 مربوط به وضعیت مالباختگان پرونده متهم رضا ریاضی
(متراژ نقشه های بلوک ها به روز رسانی شد)


فهرست کلیه اطلاعیه های صادره
 

اطلاعیه شماره 194: تثبیت واحد برای اعضای تعیین واحد شده و تعیین واحد برای 204 عضو تعیین واحد نشده پس از اتمام فراخوان و ...
اطلاعیه شماره 193: تعیین تکلیف مشترکین تعیین واحد نشده پروژه مروارید غرب ...
اطلاعیه شماره 192: در راستای تعیین تکلیف نهایی وضعیت مشترکین پروژه مروارید غرب، تدابیر لازم با لحاظ مساعدت به مشترکین به شرح تعیین و بدینوسیله آگهی می‌گردد: ...


-
تلفن: 4591873-0910 و 4591863-0910 ساعات اداری (۸:۳۰ الی ۱۶:۳۰)
.:: كليه حقوق اين سايت متعلق به دفتر نمایندگی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران مي‌باشد ::.