• 465
      تعداد صفحات بازدید شده امروز 
  • 6,150,534
     کل بازدیدها از تاریخ 20/11/90 
    
آخرین گزارش در خصوص روند تسویه با مشترکین به ماخذ زمانی 1393/12/20فهرست کلیه اطلاعیه های صادره
 

اطلاعیه شماره 178: قابل توجه مشترکین بلاتکلیف پروژه های مربوط به متهم غلامرضا فروغی احتراماً، پیرو اطلاعیه شماره 177 لیست سی نفر دیگر از مشترکین بلاتکلیف پروژه‌های مربوط به متهم غلامرضا فروغی، جهت تسویه نقدی ، به شرح ذیل تهیه و منتشر می گردد. ...
اطلاعیه شماره 177: قابل توجه مشترکین بلاتکلیف پروژه های مربوط به متهم غلامرضا فروغی ...
اطلاعیه شماره 176 ، لیست چهاردهمین گروه: لیست چهاردهمین گروه از مشترکینی که با آنان تسویه حساب نقدی کامل شده است ...
اطلاعیه شماره 175 ، لیست شانزدهمین گروه: لیست شانزدهمین گروه شامل 150 نفر از مشترکینی که یا در نظرسنجی شرکت ننموده اند یا به گزینه ب رای داده بودند ...


-
تلفن: 4591873-0910 و 4591863-0910 ساعات اداری (۸:۳۰ الی ۱۶:۳۰)
.:: كليه حقوق اين سايت متعلق به دفتر نمایندگی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران مي‌باشد ::.