• 1,400
      تعداد صفحات بازدید شده امروز 
  • 4,429,369
     کل بازدیدها از تاریخ 20/11/90 
    

فراخوان مرحله دوم متقاضیان واگذاری قدرالسهم مشترکین پروژه راه آهن


 فراخوان مرحله اول متقاضیان واگذاری قدرالسهم مشترکین پروژه راه آهن


تسویه حساب سایر پروژه های متهم فروغی


 

اطلاعیه شماره 88: پیرو اطلاعیه شماره 59، لیست ششمین گروه ، شامل 100 نفر از مشترکینی که یا در نظرسنجی شرکت ننموده اند یا به گزینه (ب) رأی داده بودند و پس از صدور اطلاعیه مذکور، نظر خود را تغییر داده و تقاضای تسویه نقدی نموده اند، ذیلاً درج و بدینوسیله اعلام می دارد، ...
اطلاعیه شماره 87: احتراماً، با نظر به اینکه تعدادی از مشترکین محترم پروژه بدلیل حضور در شهرستانها یا بیماری موفق به حضور بموقع برای تسویه حساب نشده اند، روزهای شنبه مورخ 6/2/1393 لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 11/2/1393 جهت تسویه حساب این عده تعیین شده است ...
اطلاعیه شماره 86: لیست تعداد 3327 نفر از مشترکینی که قبلاٌ با آنها تسویه حساب نقدی شده است، ...
اطلاعیه شماره 85: فراخوان مرحله دوم متقاضیان واگذاری قدرالسهم مشترکین پروژه راه آهن ...


-
 تلفن: 4591873-0910 و 4591863-0910 ساعات اداری (۸:۳۰ الی ۱۶:۳۰)
.:: كليه حقوق اين سايت متعلق به دفتر نمایندگی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران مي‌باشد ::.